In onze westerse wereld doen we er alles aan om ziektes zoveel mogelijk uit te bannen. Was het een aantal jaren nog heel gewoon om ziek te zijn van mazelen, bof of rode hond; tegenwoordig worden alle kinderen ingeent tegen kinderziektes en deze vaccinaties zullen alleen nog maar uitgebreid worden. Het kan een dilemma zijn om te bepalen of u uw eigen kind nu wel of niet moet vaccineren of bepaalde vaccinaties nu wel of niet moet geven. Feit is dat er kinderen zijn die zich niet prettig voelen na een vaccinatie. Vaak weten we niet of de problemen afkomstig zijn van de vaccinatie. Kinderen worden al gevaccineerd vanaf 8 weken. De kinderen zijn dan nog zo jong dat we ze nog moeten leren kennen. Het blijkt echter als kinderen in de praktijk komen met zeer diverse gezondheidsklachten zoals een slechte weerstand, hoofdpijn maar ook concentratieproblemen, gedragsproblemen en soms autische stoornissen dat er vaak veel reacties en verbetering optreden na homeopathische ontstoringsmedicatie.

Ontstoringstherapie

Met behulp van ontstoringstherapie kunnen klachten ten gevolgen van vaccinaties en andere medicatie (deels) ontstoort worden. Deze therapie kan ook gebruikt worden bij de ontstoring van bepaalde ziektes zoals de ziekte van Pfeiffer, de ziekte van Lyme, etc...
Hebt u blijvende klachten na een bepaalde medicatie of aandoening vermeldt dit altijd tijdens een consult. Dit kan een belangrijke sleutel zijn voor de oplossing van uw probleem.