De meeste mensen die in de praktijk komen zijn korte of langere tijd in behandeling geweest bij een reguliere zorgverlener of misschien nog wel steeds in behandeling bij een specialist. Dit is normaal gesproken geen enkel probleem. Er zijn gezondheidsklachten die om een specialistsche behandeling vragen. Normaal gesproken kan homeopathische behandeling plaats vinden naast of in samenwerking met een reguliere behandeling. Ook kan er sprake zijn van afwisseling zoals bijvoorbeeld in het geval van kanker. Als u bijvoorbeeld een chemobehandeling ondergaat dan kan homeopathie mogelijk ondersteunen tegen de bijwerkingen. Ook kan homeopathie u helpen met het herstel. Soms zijn situaties erg ingewikkeld en kunnen we tot het besluit komen om de homeopathische behandeling (tijdelijk) stil te zetten om op een ander moment weer op te pakken.
Ook kan het gebeuren dat ik u (terug) verwijs naar de huisarts als bepaalde gezondheidsproblemen om een nader medisch onderzoek vragen. Ook kunt u op eigen initiatief een klacht laten onderzoeken door uw huisarts. Laten we gebruik maken van elkaars kennis en kunde.


Homeopathie is in veel gevallen zeer effectief en kent geen blijvende bijwerkingen.