Bij

Homeopathie

Klassieke homeopathie is in de 19e eeuw door de arts en homeopaat Samuel Hahnemann ontwikkeld. Hij ontdekte dat patiënten duurzaam genezen door een voor hun klachten gelijksoortig middel te geven. Het is een holistische vorm van geneeskunde die rekening houdt met de fysieke, emotionele en mentale aspecten van iemands gezondheid. Omdat elk persoon uniek is wordt de behandeling afgestemd op de patiënt. Informatie over het homeopathisch consult →

Voor wie is homeopathie geschikt?

Homeopathie is er voor iedereen met klachten. Homeopathie brengt het lichaam en geest meer in evenwicht. Hierdoor kunnen functionele klachten van kinderen en volwassenen verbeteren. Zo kan het helpen bij ADHD, allergie, eczeem, hooikoorts, stress, jeuk, slaapproblemen, hoge bloeddruk, burnout, long covid, misselijkheid, obstipatie, somberheid, depressie, angsten, concentratieproblemen etc. Bij ernstige klachten kan homeopathie ondersteunend werken.

Levenskracht

Een centraal concept in homeopathie is het idee van dynamis, ook wel bekend als levenskracht of vitale kracht. Volgens de homeopathische filosofie heeft elk levend wezen een inherente energie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de gezondheid en het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Deze levenskracht is niet direct waarneembaar, maar wordt beschouwd als de essentie van het leven. Het concept van dynamis is nauw verbonden met het vitalisme, een filosofische stroming die stelt dat levende organismen fundamenteel verschillen van levenloze objecten en worden aangedreven door een niet-materiële levenskracht.

trees

Similia Similibus Curentur: De gelijksoortigheidswet

Het principe van “similia similibus curentur” (het gelijke wordt door het gelijksoortige genezen) is de hoeksteen van de homeopathie. Dit principe houdt in dat een stof die bepaalde symptomen kan veroorzaken bij een gezond persoon, gebruikt kan worden om vergelijkbare symptomen bij een zieke persoon te behandelen. De homeopaat selecteert het middel op basis van de symptomen die de patient ervaart. Dit individuele en symptomatische benadering vormt de kern van de homeopathie.

Potentiëren: Versterking door Verdunning

Een opvallend kenmerk van homeopathische middelen is de potentie of verdunning. Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt door een proces van herhaalde verdunning en schudden, wat potentieren wordt genoemd. Dit proces is bedoeld om de geneeskrachtige eigenschappen van de oorspronkelijke stof te versterken en tegelijkertijd eventuele giftige effecten te verminderen. Het potentieproces omvat het verdunnen van de oorspronkelijke stof in alcohol of water en vervolgens krachtig te schudden. Elke verdunningsstap wordt aangegeven met een cijfer, zoals 30 of 200C, waarbij de letter “C” staat voor de Romeinse cijfer 100. Hoe hoger het verdunningsniveau, hoe groter de potentie en hoe sterker de werking van het homeopathische middel wordt geacht.

oceaan

Zachte Genezing en Minimalistische Dosis

Een ander belangrijk concept binnen de homeopathie is het idee van zachte genezing en de minimalistische dosis. Homeopathische middelen worden meestal in zeer kleine doses toegediend, omdat het doel is om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren in plaats van direct in te grijpen. Door gebruik te maken van sterk verdunde middelen, streeft homeopathie naar een subtiel en diepgaand effect op het lichaam, zonder schadelijke bijwerkingen. Deze zachte benadering van genezing is gebaseerd op het vertrouwen dat het lichaam in staat is om zichzelf te genezen als de juiste prikkel wordt gegeven. Homeopathie streeft naar het herstellen van het evenwicht en het stimuleren van de natuurlijke genezingsprocessen van het lichaam, in plaats van alleen de symptomen te onderdrukken.

Individualisering en Holistische Benadering

Homeopathie hecht veel waarde aan de individualiteit van elke patiënt. Elk individu wordt beschouwd als uniek, met een specifieke set symptomen en een eigen reactie op ziekte. Homeopaten nemen uitgebreid de tijd om de symptomen, de medische geschiedenis en de persoonlijke kenmerken van de patiënt te begrijpen. Deze individuele benadering stelt de homeopaat in staat om een homeopathisch middel te selecteren dat het beste past bij de specifieke behoeften van de patiënt. Homeopathie erkent ook de verbinding tussen lichaam en geest. Het gelooft dat fysieke symptomen vaak verband houden met emotionele en mentale toestanden. Bij het voorschrijven van een homeopathisch middel houdt de homeopaat rekening met zowel de fysieke als de mentale en emotionele aspecten van de patiënt. Het doel is om het gehele individu in balans te brengen en de gezondheid op een dieper niveau te herstellen.

jaarringen

Homeopathie en reguliere geneeskunde

Homeopathie wordt gezien als complementaire geneeskunde. Wanneer u nieuwe klachten heeft of uw klachten veranderen dan is het belangrijk om dit met uw huisarts of medisch specialist te bespreken. Ook als u uw medicijngebruik wilt aanpassen dan is het belangrijk om dit eerst met uw huisarts of medisch specialist te bespreken.

Hoe werkt homeopathie?

Een video van de Duitse omroep BR over homeopathische werking. Meer video’s over homeopatie

Recente artikelen

Bekijk ook de informatie over: medisch  homeopathie  geschiedenis  psychologie  antroposofie  voeding 
Urticaria

Urticaria

Groeipapier

Groeipapier

Artrose

Artrose

Prikkelbare darmsyndroom (PDS)

Prikkelbare darmsyndroom (PDS)

Antroposofische geneeskunde en homeopathie

Antroposofische geneeskunde en homeopathie

Nachtmerries

Nachtmerries